Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

20 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 993059 - Cốc kim loại Copper Moscow Mule Cup - 370ml

Giá bán sản phẩm: 666,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993035 - Cốc kim loại Copper Moscow Mule Mug - 414ml

Giá bán sản phẩm: 664,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-042-C_Bitters Bottle - Copper - 30ml

Giá bán sản phẩm: 671,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-021-C - Julep Cup - Copper - 400ml

Giá bán sản phẩm: 869,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043-C_Bitters Bottle - Copper - 50ml

Giá bán sản phẩm: 781,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER-C_ M Shaker - Copper - 600ml

Giá bán sản phẩm: 1,111,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-047-C_Bitters Bottle - Copper - 90ml

Giá bán sản phẩm: 858,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003-C_Long Tweezers - Copper - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-C_ Garnish Twezers - Copper - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-C-World_Shot đong 30/15ml - Copper

Giá bán sản phẩm: 407,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarRay-C_Dụng cụ lọc - Copper

Giá bán sản phẩm: 539,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Barstik-C_Dụng cụ dầm - Copper

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Julep-C_Dụng cụ lọc - Copper

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/LuxSwizz-C_Copper - Dụng cụ khuấy

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-LC-World_Shot đong 30/60ml - Copper

Giá bán sản phẩm: 979,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-MC-World_Shot đong 30/45ml - Copper

Giá bán sản phẩm: 847,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Teardrop-C_Muỗng khuấy - Copper

Giá bán sản phẩm: 880,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Teardrop-XL-C_Muỗng khuấy - Copper

Giá bán sản phẩm: 1,276,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools