Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

8 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-076_ Garnish Twezers - Chrome - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 341,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003-C_Long Tweezers - Copper - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-C_ Garnish Twezers - Copper - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-G_Garnish Twezers - Gold - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003-G_Long Tweezers - Gold - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003_ Long Tweezers -Chrome - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 330,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-PB_Garnish Twezers - Platinum - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003-PB_Long Tweezers - Platinum - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools