DAO MUỖNG NĨA

11 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 805000B000305 - 305 TABLE KNIFE (AMEFA PREMIERE)
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000320 - 320 TABLE FORK (AMEFA PREMIERE)
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000325 - 325 TABLE SPOON (AMEFA PREMIERE)
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000335 - 335 DESSERT KNIFE (AMEFA PREMIERE)
69,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000340 - 340 DESSERT FORK (AMEFA PREMIERE)
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000345 - 345 DESSERT SPOON (AMEFA PREMIERE)
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000350 - 350 SOUP SPOON (AMEFA PREMIERE)
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000360 - 360 FRUIT KNIFE (AMEFA PREMIERE)
101,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000375 - 375 MEDIUM TEASPOON (AMEFA PREMIERE)
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000380 - 380 MOCCA SPOON (AMEFA PREMIERE)
80,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa

Item 805000B000390 - 390 CAKE FORK (AMEFA PREMIERE)
86,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Amefa