Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

101 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8732- R142 - Quắn Hoa

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R020 - Hoa Anh Đào

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R042 - Hoa Anh Đào

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R043 - Hoa Anh Đào

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R020 - Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R040 _ Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R047 _Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R132 - Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R142 - Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R020 - Hoa Phi Yến

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R031 - Hoa Phi Yến

Giá bán sản phẩm: 84,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R042 - Hoa Phi Yến

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R142 - Hoa Phi Yến

Giá bán sản phẩm: 84,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R020 - Hoa Đinh Hương

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R031 - Hoa Đinh Hương

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R043 - Hoa Đinh Hương

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R132 - Hoa Đinh Hương

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R142 - Hoa Đinh Hương

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris