Màu sắc
 • (17)
 • (46)
 • (15)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (8)
 • (6)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)
Làm mới bộ lọc

HOA VẢI

99 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8732- R142 - Quắn Hoa hồng đậm
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R020 - Hoa Anh Đào trắng
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R042 - Hoa Anh Đào hồng nhạt
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R043 - Hoa Anh Đào hồng đậm
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R020 - Hoa Táo trắng
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R040 _ Hoa Táo hồng
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R047 _Hoa Táo trắng phớt hồng
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R132 - Hoa Táo tím nhạt
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R142 - Hoa Táo hồng đậm
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R020 - Hoa Phi Yến trắng
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R031 - Hoa Phi Yến tím
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R042 - Hoa Phi Yến hồng nhạt
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R142 - Hoa Phi Yến hồng đậm
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R020 - Hoa Đinh Hương
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R031 - Hoa Đinh Hương tím
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R043 - Hoa Đinh Hương hồng
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R132 - Hoa Đinh Hương tím nhạt
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R142 - Hoa Đinh Hương hồng đậm
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris