Màu sắc
 • (17)
 • (45)
 • (15)
 • (8)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (8)
 • (6)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (0)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)
Làm mới bộ lọc

HOA VẢI

45 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8723-R042 - Bó hoa hồng - Khloris
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8723-R194 - Bó hoa hồng - Khloris
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8772-R193-R042 - Bó hoa hồng - Khloris
165,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8761-R042-R046 - Bó hoa hồng nở và chùm quả - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8761-R190-R042 - Bó hoa hồng nở và chùm quả - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8775-R040 - Bó hoa hồng nở và hoa cẩm tú cầu - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8775 - R049 - Bó hoa hồng nở và hoa cẩm tú cầu - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8755-R180-R042 - Bó hoa hồng nụ và cẩm tú cầu - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8755-R142-R180 - Bó hoa hồng nụ và hoa cẩm tú cầu - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8758-R040 - Bó hoa hồng và hoa lys - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8762-R041 - Bó hoa hồng và hoa thủy tiên hai màu hồng cam - Khloris
209,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8762-R158 - Bó hoa hồng và hoa thủy tiên hai màu hồng trắng - Khloris
209,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8756-R042-R046 - Bó hoa thược dược & Quắn hoa - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8756-R190-R042 - Bó hoa thược dược và Quắn hoa - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R042 - Hoa Anh Đào hồng nhạt - Khloris
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R043 - Hoa Anh Đào hồng đậm - Khloris
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8682-R042 - Hoa Cẩm Chướng - Khloris
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8656-R164 - Hoa Cẩm Tú Cầu hồng - Khloris
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris