Màu sắc
 • (17)
 • (45)
 • (15)
 • (8)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (8)
 • (6)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (0)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)
Làm mới bộ lọc

HOA VẢI

17 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8762-R020 - Bó hoa hồng và hoa thủy tiên màu trắng - Khloris
209,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8772 - R020 - Bó hoa hồng - Khloris
165,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8775-R123 - Bó hoa hồng nở và hoa cẩm tú cầu - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8755-R020 - Bó hoa hồng nụ và cẩm tú cầu - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8758-R020 - Bó hoa hồng và hoa lys - Khloris
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8148-R020 - Hoa Anh Đào trắng - Khloris
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8656-R020 - Hoa Cẩm Tú Cầu trắng - Khloris
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8783-R123 - Hoa Hồng Ecuador màu trắng - Khloris
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8467-R020 - Hoa Lys Peru trắng - Khloris
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8596-R020 - Hoa Lys trắng - Khloris
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8681-R020 - Hoa Mẫu Đơn - Khloris
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8664-R020 - Hoa Mộc Lan lớn trắng - Khloris
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8582-R020 - Hoa Mộc Lan nhỏ trắng - Khloris
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R020 - Hoa Phi Yến trắng - Khloris
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R020 - Hoa Táo trắng - Khloris
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8574-R020 - Hoa Thủy Tiên trắng - Khloris
99,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R020 - Hoa Đinh Hương - Khloris
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cành

Thương hiệu: Khloris