Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

18 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8148-R020 - Hoa Anh Đào

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R020 - Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R020 - Hoa Phi Yến

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R020 - Hoa Đinh Hương

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8467-R020 - Hoa Lys Peru

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8574-R020 - Hoa Thủy Tiên

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8582-R020 - Hoa Mộc Lan nhỏ

Giá bán sản phẩm: 110,000đ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8596-R020 - Hoa Lys

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8656-R020 - Hoa Cẩm Tú Cầu

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8664-R020 - Hoa Mộc Lan lớn

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8681-R020 - Hoa Mẫu Đơn

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8706-R020 - Hoa Hồng

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris - Hết hàng

Item HD8755-R020 - Bó hoa hồng nụ và cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8758-R020 - Bó hoa hồng và hoa lys

Giá bán sản phẩm: 176,000đ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8762-R020 - Bó hoa hồng và hoa thủy tiên

Giá bán sản phẩm: 209,000 VNĐ/ bó

Item HD8775-R123 - Bó hoa hồng nở và hoa cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 168,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8783-R123 - Hoa Hồng Ecuador

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris - Hết hàng

Item HD8772 - R020 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris