Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

4 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8732- R142 - Quắn Hoa

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8732-R025 - Quắn Hoa

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8732-R040 - Quắn hoa

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8732-R070 - Quắn Hoa

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris