Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

12 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8723-R042 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8723-R060 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8723-R090 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8723-R142 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8723-R166 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8723-R194 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8761-R042-R046 - Bó hoa hồng nở và chùm quả

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8761-R190-R042 - Bó hoa hồng nở và chùm quả

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8772-R193-R042 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8772 - R020 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8772 - R090-R166 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8761-R132 - R132 - Bó hoa hồng nở và chùm quả

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris