Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

9 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8755-R020 - Bó hoa hồng nụ và cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8755-R046 - Bó hoa hồng nụ và hoa cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8755-R132 - Bó hoa hồng nụ và cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8755-R142-R180 - Bó hoa hồng nụ và hoa cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8755-R180-R042 - Bó hoa hồng nụ và cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8775-R040 - Bó hoa hồng nở và hoa cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 168,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8775-R123 - Bó hoa hồng nở và hoa cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 168,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8775-R145 -Bó hoa hồng nở và hoa cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 168,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8775 - R049 - Bó hoa hồng nở và hoa cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 168,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris