Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

6 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8467-R120 - Hoa Lys Peru

Giá bán sản phẩm: 88,000đ VNĐ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8679-R025 - Hoa Cơm Cháy

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8709-R025 - Lá Eucalyptus

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8709-R170 - Lá Eucalyptus

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8714-R025 - Hoa Mimosa

Giá bán sản phẩm: 121,000đ VNĐ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8732-R025 - Quắn Hoa

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris