Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

7 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8582-R020 - Hoa Mộc Lan nhỏ

Giá bán sản phẩm: 110,000đ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8582-R042 - Hoa Mộc Lan nhỏ

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8582-R043 - Hoa Mộc Lan nhỏ

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8582-R130 - Hoa Mộc Lan nhỏ

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8664-R020 - Hoa Mộc Lan lớn

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8664-R042 - Hoa Mộc Lan lớn

Giá bán sản phẩm: 143,000đ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8664-R132 - Hoa Mộc Lan lớn

Giá bán sản phẩm: 143,000đ/ cành

Thương hiệu: Khloris - Hết hàng