Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

4 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8755-R020 - Bó hoa hồng nụ và cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8756-R042-R046 - Bó hoa thược dược & Quắn hoa

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8756-R046-R023 - Bó hoa thược dược và Quắn hoa

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Item HD8756-R190-R042 - Bó hoa thược dược và Quắn hoa

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris