Sản phẩm
 • (70)
 • (69)
 • (38)
 • (62)
 • (13)
 • (22)
 • (17)
 • (5)
 • (6)
 • (115)
 • (102)
 • (22)
 • (53)
 • (16)
 • (28)
 • (16)
 • (8)
Dung tích
 • (200)
 • (286)
 • (84)
 • (17)
 • (34)
Nguyên liệu
 • (163)
 • (496)
Nhãn hàng
 • (163)
 • (442)
 • (29)
 • (11)
 • (2)
 • (14)
Làm mới bộ lọc

PHA LÊ/THỦY TINH

286 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 782 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 296ml
78,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Bộ ly thủy tinh Toyo Sasaki Wagokoro G102-T287 (285ml)
596,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Toyo Sasaki

Item CICLCLR300 - Ciclone Cooler notNeutral - 300ml ( Hộp 2 cái )
528,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: notNeutral

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibraltar Beverage - Duratuff - 414ml
52,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851 - Hũ thủy tinh Libbey Stackable container with lid - 450ml
70,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851F - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 443ml
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 08746/01 - Ly Pha Lê Không Chì Luigi Bormioli Riesling Tocai (440ml)
331,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08748/01 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Atelier Prosecco Champagne (270ml)
328,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08877/04 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass (Duos) (470ml)
405,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08878/04 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl. Thermic Glass (Duos) do (350ml)
353,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08879/04 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Mug Thermic Glass (Duos) (385ml)
508,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08880/05 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Mug Thermic Glass (Duos) coffe (295ml)
367,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08959/12 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Stemw.Magnifico flute (320ml)
289,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08961/04 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Magnifico Medium (460ml)
303,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 09832/06 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Strauss long drink (390ml)
212,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 09833/06 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Strauss D.O.F. (350ml)
225,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10034/06 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Stemw. Magnifico (450ml)
326,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli