Sản phẩm
 • (26)
 • (12)
 • (34)
 • (0)
 • (21)
 • (0)
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (10)
 • (9)
 • (14)
 • (54)
 • (2)
 • (35)
 • (0)
 • (5)
 • (2)
Dung tích
 • (59)
 • (46)
 • (27)
 • (4)
 • (12)
Làm mới bộ lọc

PHA LÊ

10 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 09833/06 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Strauss D.O.F. (350ml)
254,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10823/02 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Bach D.O.F. (335ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10825/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Bach whisky (255ml)
250,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11023/05 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Mixology Incanto DOF (345ml)
242,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12328/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Charme DOF (380ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12344/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Elixir DOF (380ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12346 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Textures DOF (380ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12634/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Top Class all purpose (450ml)
169,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12769/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Diamante DOF (380ml)
265,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item A12469 - Bộ chai thủy tinh (750ml) và ly thủy tinh Luigi Bormioli ELIXIR WHISKY SET 5 PZ (380ml)
1,778,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 bộ

Thương hiệu: Luigi Bormioli