Sản phẩm
 • (26)
 • (12)
 • (34)
 • (0)
 • (21)
 • (0)
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (10)
 • (9)
 • (14)
 • (54)
 • (2)
 • (35)
 • (0)
 • (5)
 • (2)
Dung tích
 • (59)
 • (46)
 • (27)
 • (4)
 • (12)
Làm mới bộ lọc

PHA LÊ

34 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Iteam A12272MDV - Chai thủy tinh Luigi Bormioli DASH BITTER ELIXIR N.1 H10634 (100ml)
404,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10029/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli Aromatic oil round bottle (250ml)
689,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10030/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli Aromatic oil conical bottle (250ml)
689,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10931/30 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli OPTIMA FINE WINE 50CL H4961 (500ml)
254,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10954/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli OPTIMA BOT.ACQUA 75CL H4974 (775ml)
229,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10955/30 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli Optima F.Wine Bottle w/CE (250ml)
181,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11089/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli OPTIMA BOT.OLIO 0,25 H4992_25 (280ml)
314,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11202/30 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli OPTIMA BOTT.1 L H10101 (1,040ml)
338,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11319/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli OPTIMA BOTT.JUICE 1 L C/T (1,040ml)
350,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11321/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli HYDROSOMMELIER BOTT.1L H10088 (1045ml)
375,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11603/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli OPTIMA BOT.ACETO 0,25 H4992_25 (280ml)
314,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11637/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli Round pot 12 cl with handles T (120ml)
411,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11638/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli Round pot 27 cl with handles T (270ml)
617,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11863/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli Wok 17,5 cl Thermic Glass Food (175ml)
617,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11873/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli Tajine w/lid 18,5 cl Therm.Glass (185ml)
810,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11959/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli LOCK EAT TERR HP10283 TAP (147ml)
236,520 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11960/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli LOCK EAT TERR HP10283 TAP (178ml)
293,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11961/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli LOCK EAT TERR HP10285 TAP (257ml)
293,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli