Sản phẩm
 • (26)
 • (12)
 • (34)
 • (0)
 • (21)
 • (0)
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (10)
 • (9)
 • (14)
 • (54)
 • (2)
 • (35)
 • (0)
 • (5)
 • (2)
Dung tích
 • (59)
 • (46)
 • (27)
 • (4)
 • (12)
Làm mới bộ lọc

PHA LÊ

26 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 09833/06 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Strauss D.O.F. (350ml)
254,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10823/02 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Bach D.O.F. (335ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10824/02 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Bach Beverage (480ml)
302,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10825/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Bach whisky (255ml)
250,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10951/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Stemw.Bach Martini 260ml
418,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11023/05 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Mixology Incanto DOF (345ml)
242,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11898/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Stemw.Sublime champagne/cockta 300ml
302,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12459/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Mixology Martini (215ml)
377,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12460/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Mixology Cocktail (225ml)
306,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12633/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl.Top Class beverage (375ml)
169,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12634/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Top Class all purpose (450ml)
169,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12671/01 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Mixology Nick & Nora (150ml)
237,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12769/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Diamante DOF (380ml)
265,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12770/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Diamante Bevera (480ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12772/02 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Stemw. Roma 1960 Martini 220ml
387,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12892/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Stemw.Roma 1960 Cocktail Coupe (300ml)
350,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12940/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Bach Retro Fizz (250ml)
306,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12980/02 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Mixology Jazz Long Drin (450ml)
193,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli