Sản phẩm
 • (26)
 • (12)
 • (34)
 • (0)
 • (21)
 • (0)
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (10)
 • (9)
 • (14)
 • (54)
 • (2)
 • (35)
 • (0)
 • (5)
 • (2)
Dung tích
 • (59)
 • (46)
 • (27)
 • (4)
 • (12)
Làm mới bộ lọc

PHA LÊ

12 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 10404/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Atelier Water (340ml)
237,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10823/02 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Bach D.O.F. (335ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12328/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Charme DOF (380ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12344/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Elixir DOF (380ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12346 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Textures DOF (380ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12418/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Charme Hi-Ball (480ml)
306,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12419/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Elixir Hi-Ball (480ml)
306,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12420/02 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Mixology Textures Hi-Ba (480ml)
306,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12633/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl.Top Class beverage (375ml)
169,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12634/01 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Top Class all purpose (450ml)
169,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12769/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Diamante DOF (380ml)
265,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12770/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Diamante Bevera (480ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli