Sản phẩm
 • (26)
 • (12)
 • (34)
 • (0)
 • (21)
 • (0)
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (10)
 • (9)
 • (14)
 • (54)
 • (2)
 • (35)
 • (0)
 • (5)
 • (2)
Dung tích
 • (59)
 • (46)
 • (27)
 • (4)
 • (12)
Làm mới bộ lọc

PHA LÊ

12 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 11202/30 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli OPTIMA BOTT.1 L H10101 (1,040ml)
338,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11319/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli OPTIMA BOTT.JUICE 1 L C/T (1,040ml)
350,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11321/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli HYDROSOMMELIER BOTT.1L H10088 (1045ml)
375,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11566/01 - Bình thủy tinh Luigi Bormioli Supremo white wine decanter 75 (1600ml)
2,153,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11931/01 - Bình thủy tinh Luigi Bormioli Sublime decanter 75 cl (1860ml)
1,863,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11935/01 - Bình thủy tinh Luigi Bormioli Vinea red wine decanter 75 cl (2170ml)
2,282,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11938/01 - Decanter rượu thủy tinh Luigi Bormioli Atelier (1.8L)
1,976,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 11965/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli LOCK EAT CARAF HP10290 TAP (1096ml)
418,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12162/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli LOCK EAT HANDY JAR C/TAPP (1650ml)
445,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12163/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli LOCK EAT TERR HP10285 TAP (2150ml)
501,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 13391/01 - Bình thủy tinh Luigi Bormioli THERMIC GLASS SUB.POUR COFFEE (1,8l)
1,936,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli