Sản phẩm
 • (26)
 • (12)
 • (34)
 • (0)
 • (21)
 • (0)
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (10)
 • (9)
 • (14)
 • (54)
 • (2)
 • (35)
 • (0)
 • (5)
 • (2)
Dung tích
 • (59)
 • (46)
 • (27)
 • (4)
 • (12)
Làm mới bộ lọc

PHA LÊ

59 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Iteam A12272MDV - Chai thủy tinh Luigi Bormioli DASH BITTER ELIXIR N.1 H10634 (100ml)
404,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08881/04 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Mug Thermic Glass (Duos) espre (120ml)
459,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10007/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food A (115ml)
302,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10008/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food C (110ml)
302,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10009/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food M (110ml)
302,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10014/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food C (120ml)
302,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10017/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food C (110ml)
302,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10029/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli Aromatic oil round bottle (250ml)
689,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10030/01 - Chai thủy tinh Luigi Bormioli Aromatic oil conical bottle (250ml)
689,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10326/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food A (220ml)
423,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10327/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food M (240ml)
423,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10328/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food C (230ml)
423,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10329/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food C (240ml)
423,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10330/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass for food C (240ml)
423,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10352/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass Caffeino (85ml)
302,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10353/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Thermic Glass Espressino Cup (105ml)
375,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli