Sản phẩm
 • (26)
 • (12)
 • (34)
 • (0)
 • (21)
 • (0)
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (10)
 • (9)
 • (14)
 • (54)
 • (2)
 • (35)
 • (0)
 • (5)
 • (2)
Dung tích
 • (59)
 • (46)
 • (27)
 • (4)
 • (12)
Làm mới bộ lọc

PHA LÊ

46 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 08748/01 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Atelier Prosecco Champagne (270ml)
361,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08877/04 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass (Duos) (470ml)
653,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08878/04 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl. Thermic Glass (Duos) do (350ml)
568,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08879/04 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Mug Thermic Glass (Duos) (385ml)
822,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08880/05 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Mug Thermic Glass (Duos) coffe (295ml)
1,185,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08959/12 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Stemw.Magnifico flute (320ml)
321,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 08961/04 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Magnifico Medium (460ml)
334,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 09832/06 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Strauss long drink (390ml)
229,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 09833/06 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Strauss D.O.F. (350ml)
254,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10034/06 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Stemw. Magnifico (450ml)
363,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10354/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass Juice (270ml)
508,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10355/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Tumbl.Thermic Glass Latte Macc (340ml)
629,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10356/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Thermic Glass Mug (320ml)
617,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10404/02 - Ly pha lê không chì Luigi Bormioli Tumbler Atelier Water (340ml)
237,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10823/02 - Ly thủy tinh (pha lê không chì) Luigi Bormioli Tumbl. Bach D.O.F. (335ml)
278,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 4 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10972/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Thermic Glass Caffé Aroma (300ml)
592,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 10973/01 - Ly thủy tinh hai lớp Luigi Bormioli Thermic Glass Caffé Supremo (300ml)
592,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli