Chức năng
  • (15)
  • (18)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

SP NHỰA

45 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item AB-10_Thố ướp rượu vang Acrylic Wine Bucket, Clear - Bulk

Giá bán sản phẩm: 605,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-11_Thố ướp Acrylic Grand Wine Bucket, Clear - Bulk

Giá bán sản phẩm: 869,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-12_Thố ướp rượu vang Tall Acrylic Wine Bucket

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái - Hết hàng

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-14 _ Thố ướp rượu vang On Ice Party Tub

Giá bán sản phẩm: 825,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-16_ Thố ướp rượu vang Acrylic Wine Party Tub, Clear - Bulk

Giá bán sản phẩm: 957,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-17_Thố ướp rượu vang Viva Acrylic Square Wine Bucket, Clear

Giá bán sản phẩm: 539,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-18_Thố ướp rượu vang Big Square Party Tub, Clear

Giá bán sản phẩm: 1,221,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-19_Thố ướp rượu vang Big Bath Party Tub, Clear

Giá bán sản phẩm: 1,265,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-21_Thố ướp rượu vang

Giá bán sản phẩm: 605,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-29-B_Thố ướp rượu vang Slope Wine Bucket, Black

Giá bán sản phẩm: 506,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-29-C_Thố ướp rượu vang Slope Wine Bucket, Clear

Giá bán sản phẩm: 506,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-44_Thố ướp rượu vang Iceberg Party Tub

Giá bán sản phẩm: 1,287,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-4_ Khay đựng thực phẩm Orbit Bowl-On-Ice w/4 Side Serves

Giá bán sản phẩm: 1,353,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-6 _Khay đựng thực phẩm Condiments-On-Ice

Giá bán sản phẩm: 1,034,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-64_Thố đựng thực phẩm Dips On Ice

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-7_Thố đựng thực phẩm Buffet-On-Ice

Giá bán sản phẩm: 1,496,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-8-C_Thố ướp rượu vang Acrylic Wine Bucket, Clear, Bulk

Giá bán sản phẩm: 495,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item BW-88_Thố uớp rượu vang Bubble Wine Bucket

Giá bán sản phẩm: 649,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne