Chức năng
  • (15)
  • (18)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

SP NHỰA

9 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item FI-20_ Bình detox Big Fruit Infusion Pitcher - 3315ml

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item FI-3_Fruit Infusion Natural Fruit Flavor Pitcher - 2900ml

Giá bán sản phẩm: 902,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item FI-45-B_Bình detox Fruit Infusion Jar - 1300ml

Giá bán sản phẩm : 561,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item FI-45-R_Bình detox Fruit Infusion Flavor Jar - 1300ml

Giá bán sản phẩm: 561,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item FI-45-W_Bình detox Fruit Infusion Flavor Jar- 1300ml

Giá bán sản phẩm: 561,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item FI-4_ Bình detox Iced Fruit Infusion Pitcher - 2700ml

Giá bán sản phẩm: 957,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-800 _Bình detox nhựa Acrylic Iced Carafe - 800ml

Giá bán sản phẩm: 759,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item J-36-B _Bình detox nhựa Acrylic Juice Jar - 1Lít

Giá bán sản phẩm: 297,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item J-56 _ Bình detox nhựa Acrylic Juice Jar - 1656ml

Giá bán sản phẩm: 363,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne