SP NHỰA

15 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item AB-4_ Khay đựng thực phẩm Prodyne Orbit Bowl-On-Ice w/4 Side Serves
1,353,000 VNĐ 541,200 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-6 _Khay đựng thực phẩm Prodyne Condiments-On-Ice
1,034,000 VNĐ 413,600 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-64_Thố đựng thực phẩm Prodyne Dips On Ice
462,000 VNĐ 184,800 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-7_Thố đựng thực phẩm Prodyne Buffet-On-Ice
1,496,000 VNĐ 598,400 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Prodyne

Item CB-3 _Thố đựng thực phẩm Prodyne Cold Bowl-On-Ice
1,584,000 VNĐ 633,600 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item CB-4_Thố đựng thực phẩm Prodyne Iced Up Salad To Go
1,298,000 VNĐ 519,200 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item CB-5_ Thố đựng thực phẩm Prodyne Iced Up Appetizers To Go
1,474,000 VNĐ 589,600 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-10_Khay đựng thực phẩm Prodyne Iced Platter
880,000 VNĐ 352,000 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-30_Khay đựng thực phẩm Prodyne Iced Salad w/Dome Lid
1,837,000 VNĐ 734,800 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-50_Khay đựng thực phẩm Prodyne Iced Appetizers
1,683,000 VNĐ 673,200 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item PRSMORGTRY - Khay nhựa NotNeutral Round Tray Prismatic Orng/Pink
330,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item SB-10 - Khay đựng thực phẩm Prodyne Flip-Lid Salad On Ice Bowl
935,000 VNĐ 374,000 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item SB-6 - Khay nhựa Prodyne Acrylic Condiment Bar On Ice
759,000 VNĐ 303,600 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item SD-4 - Khay nhựa Prodyne Acrylic Veggie Sticks & Dip On Ice, Set of 4
759,000 VNĐ 303,600 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Prodyne

ltem AB-3-D_ Prodyne On Ice with Dome Lid- Salad Bowl
1,210,000 VNĐ 484,000 VNĐ 60% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Prodyne