Chức năng
  • (15)
  • (18)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

SP NHỰA

15 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item AB-4_ Khay đựng thực phẩm Orbit Bowl-On-Ice w/4 Side Serves

Giá bán sản phẩm: 1,353,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-6 _Khay đựng thực phẩm Condiments-On-Ice

Giá bán sản phẩm: 1,034,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-64_Thố đựng thực phẩm Dips On Ice

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item AB-7_Thố đựng thực phẩm Buffet-On-Ice

Giá bán sản phẩm: 1,496,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item CB-3 _Thố đựng thực phẩm Cold Bowl-On-Ice

Giá bán sản phẩm: 1,584,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item CB-4_Thố đựng thực phẩm Iced Up Salad To Go

Giá bán sản phẩm: 1,298,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item CB-5_ Thố đựng thực phẩm Iced Up Appetizers To Go

Giá bán sản phẩm: 1,474,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-10_Khay đựng thực phẩm Iced Platter

Giá bán sản phẩm: 880,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-30_Khay đựng thực phẩm Iced Salad w/Dome Lid

Giá bán sản phẩm: 1,837,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-50_Khay đựng thực phẩm Iced Appetizers

Giá bán sản phẩm: 1,683,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-6_Thố đựng thực phẩm Iced Dip

Giá bán sản phẩm: 682,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item SB-10 - Khay đựng thực phẩm Flip-Lid Salad On Ice Bowl

Giá bán sản phẩm: 935,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item SB-6 - Khay nhựa Acrylic Condiment Bar On Ice

Giá bán sản phẩm: 759,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item SD-4 - Khay nhựa Acrylic Veggie Sticks & Dip On Ice, Set of 4

Giá bán sản phẩm: 759,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Prodyne

ltem AB-3-D_On Ice with Dome Lid- Salad Bowl

Giá bán sản phẩm: 1,210,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne