SP TAKEAWAY

25 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item V051S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 12oz/355ml - Button Hot Cup Lid - BLACK - 12oz
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V053S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 8oz/240ml - Button Hot Cup Lid - BLACK - 8oz
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V082S0064 - Nắp trong cho ly đồ uống lạnh 1 lớp 473/650ml - Cold Cup Lid - CLEAR - 16/22oz
55,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V543S0001 - Nắp trắng cho ly 2 lớp 8oz/240ml - WHITE SPOUT LID 8OZ
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V543S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 8oz/240ml - BLACK SPOUT LID 8OZ
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

SBR06197 - Ống hút giấy màu nâu 6x197mm
26,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SBR08197 - Ống hút giấy màu nâu 8x197mm
37,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SBR10197 - Ống hút giấy màu nâu 10x197mm
44,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SBR12197 - Ống hút giấy màu nâu 12x197mm
50,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SWH06197 - Ống hút giấy màu trắng 6x197mm
26,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic