SP TAKEAWAY

6 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
SBR10197 - Ống hút giấy màu nâu 10x197mm - SP Takeaway
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SBR12197 - Ống hút giấy màu nâu 12x197mm - SP Takeaway
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SBR06197 - Ống hút giấy màu nâu 6x197mm - SP Takeaway
29,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SBR08197 - Ống hút giấy màu nâu 8x197mm - SP Takeaway
41,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic