SP TAKEAWAY

13 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item V051S0001 - Nắp trắng cho ly 2 lớp 12oz/355ml - Detpak Button Hot Cup Lid - WHITE - 12oz - SP Takeaway
124,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V053S0001 - Nắp trắng cho ly 2 lớp 8oz/240ml - Detpak Button Hot Cup Lid - WHITE - 8oz - SP Takeaway
108,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V543S0001 - Nắp trắng cho ly 2 lớp 8oz/240ml - Detpak WHITE SPOUT LID 8OZ
108,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

SWH10197 - Ống hút giấy màu trắng 10x197mm - SP Takeaway
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SWH12197 - Ống hút giấy màu trắng 12x197mm - SP Takeaway
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SWH06197 - Ống hút giấy màu trắng 6x197mm - SP Takeaway
29,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic

SWH08197 - Ống hút giấy màu trắng 8x197mm - SP Takeaway
41,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 100 cái

Thương hiệu: Paper Republic