SP TAKEAWAY

11 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
SWH06197 - Ống hút giấy màu trắng 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 264 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Paper Republic

SWH08197 - Ống hút giấy màu trắng 8x197mm

Giá bán sản phẩm: 374 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Paper Republic

SWH10197 - Ống hút giấy màu trắng 10x197mm

Giá bán sản phẩm: 440 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Paper Republic

SWH12197 - Ống hút giấy màu trắng 12x197mm

Giá bán sản phẩm: 506 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Paper Republic

Item V051S0001 - Nắp trắng cho ly 2 lớp 12oz/355ml - Button Hot Cup Lid - WHITE - 12oz

Giá bán sản phẩm: 1,034 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item S279S0001 - Ly đựng thức uống lạnh 16oz/473ml - Cold Cup - WHITE - 16oz

Giá bán sản phẩm: 1,639 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item S225S0001 - Ly đựng thức uống lạnh 22oz/650ml - Cold Cup - WHITE - 22oz

Giá bán sản phẩm: 2,090 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item V053S0001 - Nắp trắng cho ly 2 lớp 8oz/240ml - Button Hot Cup Lid - WHITE - 8oz

Giá bán sản phẩm: 924 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak