Chức năng
 • (26)
 • (41)
 • (15)
 • (7)
 • (80)
 • (7)
 • (3)
 • (1)
 • (6)
Màu sắc
 • (6)
 • (2)
 • (9)
 • (8)
 • (8)
 • (139)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH TÁI CHẾ

41 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item V5548 - Bình nước thủy tinh tái chế VSM JARRON C/ ASA - cao 17,5cm
265,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5549 - Bình nước thủy tinh tái chế VSM JARRON C/ASA - cao 26cm
275,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5314 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOT.FRAGOLA GDE. T/C - 350ml
102,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5311 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOT.PIRAMIDE GDE.T/C - 350ml
102,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5734 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA AUTHENTIC T/HERM. - 1 L.
232,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5304 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA FRAGOLA PEQ.T/C - 120ml
61,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V2042 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA MILK - 1150ml
213,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5173 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA PEZ - 1,1 Lít
214,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5301 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA PIRAMIDE PEQ.T/C - 120ml
61,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5924 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA TOSCANA 650 CC C/CORCHO - 650ml
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5024 - Chai thủy tinh tái chế VSM FRASCO CUADRADO - 100ml
74,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5020 - Chai thủy tinh tái chế VSM FRASCO CUADRADO - 2 Lít
258,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5023 - Chai thủy tinh tái chế VSM FRASCO CUADRADO - 250ml
108,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5727 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA - 1.5 Lít
245,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5049 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA ANIS BOMBON - 1L
189,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5050 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA ANIS BOMBON - 500ml
140,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5730 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA AUTHENTIC - 1L.
220,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel

Item V5729 - Chai thủy tinh tái chế VSM BOTELLA FRIGO - 2 Lít
266,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Vidrios San Miguel