Chức năng
 • (38)
 • (37)
 • (83)
 • (107)
 • (11)
 • (13)
 • (21)
 • (9)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (78)
 • (68)
 • (5)
 • (0)
 • (29)
 • (28)
 • (3)
 • (23)
 • (5)
 • (22)
 • (24)
 • (2)
 • (16)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

501 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 885 - Bình hoa thủy tinh dạng ống - 22cm
86,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 888 - Bình hoa thủy tinh Floral Cylinder - 23cm
92,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9552647 - Bình nước thủy tinh Baja Pitcher W/Ice Lip - 1650ml
349,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92165 - Bình nước thủy tinh Beehive Beverage Dispenser - 10L
1,735,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5940 - Bình nước thủy tinh Camelot Footed Pitcher - 2000ml
218,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92164 - Bình nước thủy tinh Farmhouse Beverage Dispens - 7 Lít
1,398,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1702100 - Bình nước thủy tinh Kool-Jar Pitcher - 1000ml
157,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1783127 - Bình nước thủy tinh Mario Pitcher - 1.7 Lít
346,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92154 - Bình nước thủy tinh Rooster Dispenser - 7200ml
992,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 943146 - Bình nước thủy tinh Set Tulip Bowl Spoon - 4L
2,848,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992397 - Bình nước thủy tinh Tiki Dispenser - 7600ml
2,436,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992175 - Bình nước thủy tinh Time to Party Dispenser - 4 Lít
576,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 701 - Bình nước thủy tinh Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml
61,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 990058 - Bình rượu vang Decanter Appreciate - 1.5 Lít
508,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995053 - Bình rượu vang Decanter Experts Col. Femme - 1.5 Lít
645,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995046 - Bình rượu vang Decanter Experts Col. Homme - 1.5 Lít
645,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55230 - Bình thủy tinh 1.25 Gallon Bell Jar - 5680ml
693,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520003 - Bình thủy tinh Barrel - 10 Lít
782,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey