Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

22 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 885 - Bình hoa thủy tinh Libbey dạng ống - 22cm
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 888 - Bình hoa thủy tinh Libbey Floral Cylinder - 23cm
102,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1797334 - Bình hoa thủy tinh Libbey Bala 10 Vase
148,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey - Hết hàng

Item 1798157 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder, 15
851,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2555 - Bình hoa thủy tinh Libbey Wide Cylinder Vase ĐK 16cm
203,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2557 - Bình hoa thủy tinh Libbey Tall Cylinder ĐK 16cm
235,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2576 - Bình hoa thủy tinh Libbey 6 Lantern
205,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2577 - Bình hoa thủy tinh Libbey Pedestal Vase cao 21cm
242,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2578 - Bình hoa thủy tinh Libbey Interval Vase cao 23cm
254,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2580 - Bình hoa thủy tinh Libbey Interval Vase ĐK 16.5cm
242,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2582 - Bình hoa thủy tinh Libbey Bottle Vase cao 24cm
254,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2715 - Bình hoa thủy tinh Libbey Hailey Vase, 5.75
114,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55850 - Bình hoa thủy tinh Libbey Flare Vase
808,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 884 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder Vase, 6
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 887 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder Vase, 7-1/2
94,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 889 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder Vase 10.5
119,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 923605 - Bình hoa thủy tinh Libbey Tobago Glass Vase
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 924343 - Bình hoa thủy tinh Libbey Tobago bx/6 Vase 18 cm
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey