Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

14 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 990058 - Bình rượu vang Libbey Decanter Appreciate - 1.5 Lít
677,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995053 - Bình rượu vang Libbey Decanter Experts Col. Femme - 1.5 Lít
861,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995046 - Bình rượu vang Libbey Decanter Experts Col. Homme - 1.5 Lít
861,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 718 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 133ml
39,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 719 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 735 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 200ml
78,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 782 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 296ml
78,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927634 - Bình thủy tinh Libbey Ensemble Decanter - 1000ml
151,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827170 - Bình thủy tinh Libbey Radiant Decanter - 1 Lít
4,400,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Carafe thủy tinh Toyo Sasaki Sake Glass B-40601 (240ml)
614,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Carafe thủy tinh Toyo Sasaki Sake Glass WA-167 (190ml)
416,880 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Carafe thủy tinh Toyo Sasaki Sake Glass WA-168 (370ml)
546,480 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 795 -Bình thủy tinh Libbey Decanter - 1183ml
159,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 997002 - Đá giữ lạnh bình rượu vang Libbey Experts
1,076,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey