Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (103)
 • (80)
 • (5)
 • (3)
 • (29)
 • (28)
 • (23)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

10 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 3728 - Ly bia thủy tinh Embassy - 355ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3730 - Ly bia thủy tinh Embassy - 414ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8425 - Ly thủy tinh Citation Pilsner - 355ml
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 6425 - Ly thủy tinh Commodore Footed Pilsner - 295ml
96,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3715 - Ly thủy tinh Embassy Royale Poco Grande - 311ml
41,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3717 - Ly thủy tinh Embassy Royale Poco Grande - 392ml
46,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3722 - Ly thủy tinh Gorvernor Clintony - 458ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3840 - Ly thủy tinh Hurricane Beverage - 414ml
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3617 - Ly thủy tinh Hurricane Beverage - 444ml
86,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3616 - Ly thủy tinh Hurricane Beverage - 444ml
85,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey