Chức năng
 • (47)
 • (49)
 • (100)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (78)
 • (69)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (25)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (61)
 • (38)
 • (84)
 • (74)
 • (51)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

47 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 70217 - Bình đựng bia thủy tinh Amber có nắp - 1888ml

Giá bán sản phẩm: 223,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70216 - Bình đựng bia thủy tinh dạng chai Amber có nắp - 946ml

Giá bán sản phẩm: 157,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml

Giá bán sản phẩm: 105,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926033 Ly thủy tinh Libbey ATLANTA II - 340ml

Giá bán sản phẩm: 50,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 96379 - Nắp bình bia Amber màu trắng

Giá bán sản phẩm: 12,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3807 - Ly bia thủy tinh Belgian - 384ml

Giá bán sản phẩm: 72,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3808 - Ly bia thủy tinh Belgian - 473ml

Giá bán sản phẩm: 82,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827415 - Ly bia thủy tinh Blonde Amber - 400ml

Giá bán sản phẩm:130,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1690 - Ly bia thủy tinh cao Altitude - 473ml

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1647 - Ly bia thủy tinh Craft - 473ml

Giá bán sản phẩm: 47,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 345 - Ly bia thủy tinh dạng lon - 370ml

Giá bán sản phẩm: 34,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 209 - Ly bia thủy tinh dạng lon - 473ml

Giá bán sản phẩm: 35,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 266 - Ly bia thủy tinh dạng lon - 591ml

Giá bán sản phẩm: 59,400 VNĐ/ cái

Item 3728 - Ly bia thủy tinh Embassy - 355ml

Giá bán sản phẩm: 47,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3730 - Ly bia thủy tinh Embassy - 414ml

Giá bán sản phẩm: 47,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4806 - Ly bia thủy tinh English Pub - 473ml

Giá bán sản phẩm: 38,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4801 - Ly bia thủy tinh English Pub - 592ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827392 - Ly bia thủy tinh Footed Pilsener - 296ml

Giá bán sản phẩm: 104,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey