Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (65)
 • (88)
 • (14)
 • (23)
 • (11)
 • (6)
 • (8)
 • (105)
 • (87)
 • (9)
 • (4)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (65)
 • (41)
 • (90)
 • (78)
 • (58)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (7)
 • (0)
 • (0)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

41 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 70216 - Bình đựng bia thủy tinh dạng chai Libbey Amber có nắp - 946ml
191,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70217 - Bình đựng bia thủy tinh Libbey Amber có nắp - 1888ml
271,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml
94,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 96379 - Nắp bình bia Libbey Amber màu trắng
11,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1690 - Ly bia thủy tinh cao Libbey Altitude - 473ml
93,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 345 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 370ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 209 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 473ml
44,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 266 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 591ml
55,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4801 - Ly bia thủy tinh Libbey English Pub - 592ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Libbey Mixing - 473ml
62,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920307 - Ly bia thủy tinh Libbey Munique - 260ml
74,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15790 - Ly bia thủy tinh Libbey Stacking Mixing Duratuff - 473ml
80,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3807 - Ly bia thủy tinh Libbey Belgian - 384ml
67,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3808 - Ly bia thủy tinh Libbey Belgian - 473ml
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827415 - Ly bia thủy tinh Libbey Blonde Amber - 400ml
159,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1647 - Ly bia thủy tinh Libbey Craft - 473ml
58,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3728 - Ly bia thủy tinh Libbey Embassy - 355ml
41,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey