Chức năng
 • (40)
 • (40)
 • (48)
 • (93)
 • (13)
 • (22)
 • (18)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (12)
 • (3)
 • (29)
 • (29)
 • (35)
 • (16)
 • (27)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (64)
 • (63)
 • (41)
 • (98)
 • (78)
 • (46)
 • (26)
 • (24)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (430)
 • (18)
 • (34)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

99 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 97085 - Bình thủy tinh Libbey Drinking Jar - 488ml
80,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Bộ ly thủy tinh Toyo Sasaki Wagokoro G102-T288 (240ml)
633,960 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibraltar Beverage - Duratuff - 414ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1100 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Flute (281ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1101 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Cocktail (444ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1102 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Coupe (414ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1103 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Martini (355ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 15714 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml
62,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2667 - Ly thuỷ tinh Libbey Symbio Cocktail (303ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 824407_Ly Libbey Starla HB - 270ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 825053 - Ly thủy tinh Libbey Skinny Can BX/6 (330ml)
129,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
168,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Libbey Drinking Jar ( Item 97085)
20,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926798 -Ly thủy tinh Libbey Hobstar High Ball (Duratuff) - 473ml
154,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey