Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

81 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 97085 - Bình thủy tinh Libbey Drinking Jar - 488ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibralta Beverage - Duratuff - 414ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15714 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824407_Ly Libbey Starla HB - 270ml
121,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Libbey Drinking Jar ( Item 97085)
15,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926798 -Ly thủy tinh Libbey Hobstar High Ball - 473ml
139,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927535 - Ly thủy tinh Libbey Radiant Cooler- 473ml
139,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Libbey Mixing - 473ml
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15238 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibraltar Beverage (Duratuf) - 355ml
39,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15451 - Ly thủy tinh Libbey Winchester DuraTuff Hi-Ball - 200ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15456 - Ly thủy tinh Libbey Winchester DuraTuff Hi-Ball - 259ml
58,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2345 - Ly thủy tinh Endessa Beverage - 355ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92103 - Ly thủy tinh kiểu hũ Libbey Drinking Jar - 473ml
52,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15711 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Hi-Ball (DuraTuff) - 296ml
46,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1073 - Ly thủy tinh Libbey L'espirit du vin - 350ml
39,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1074 - Ly thủy tinh Libbey L'espirit du vin - 420ml
39,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 12040 - Ly thủy tinh Libbey Newton Cooler - 473ml
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey