Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (57)
 • (94)
 • (13)
 • (22)
 • (15)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (94)
 • (9)
 • (3)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (67)
 • (41)
 • (96)
 • (79)
 • (56)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (19)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

94 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 97085 - Bình thủy tinh Libbey Drinking Jar - 488ml
80,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibraltar Beverage - Duratuff - 414ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1100 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Flute (281ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1101 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Cocktail (444ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1102 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Coupe (414ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1103 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Martini (355ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 15714 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml
62,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2667 - Ly thuỷ tinh Libbey Symbio Cocktail (303ml)
64,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 824407_Ly Libbey Starla HB - 270ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
168,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Libbey Drinking Jar ( Item 97085)
20,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926798 -Ly thủy tinh Libbey Hobstar High Ball (Duratuff) - 473ml
154,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927535 - Ly thủy tinh Libbey Radiant Cooler- 473ml
154,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Libbey Mixing - 473ml
62,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15238 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibraltar Beverage (Duratuf) - 355ml
44,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15451 - Ly thủy tinh Libbey Winchester DuraTuff Hi-Ball - 200ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15456 - Ly thủy tinh Libbey Winchester DuraTuff Hi-Ball - 259ml
64,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey