Chức năng
  • (40)
  • (42)
  • (54)
  • (93)
  • (13)
  • (26)
  • (16)
  • (6)
  • (8)
  • (110)
  • (99)
  • (14)
  • (3)
  • (29)
  • (31)
  • (21)
  • (16)
  • (34)
  • (16)
  • (17)
Dung tích
  • (18)
  • (61)
  • (60)
  • (41)
  • (97)
  • (78)
  • (44)
  • (23)
  • (21)
  • (8)
Nhãn hàng
  • (429)
  • (12)
  • (32)
  • (19)
  • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

42 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 272109 - Bộ ly rượu vang 12 Libbey Expert Collection
2,101,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Libbey

Item 280227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 61cl [610]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 55cl [550]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280586 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 40cl [400]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314014_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 410ml
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314021_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 320ml
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314052_Ly champagne Libbey Yarra set/4 - 210ml
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7532 - Ly thủy tinh Libbey Vina (370ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 7534 - Ly thủy tinh Libbey Vina (592ml)
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 54cl [540]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800289 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 61cl [610]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800333 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 46cl [460]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 39cl [390]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824599_Ly Libbey Starla Vang đỏ - 290ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Libbey Starla Vang trắng - 230ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey