Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (57)
 • (94)
 • (13)
 • (22)
 • (15)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (94)
 • (9)
 • (3)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (67)
 • (41)
 • (96)
 • (79)
 • (56)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (19)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

58 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 272109 - Bộ ly rượu vang 12 Libbey Expert Collection
1,909,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Libbey

Item 280227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 65cl [650]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 55cl [550]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280586 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 40cl [400]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314014_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 410ml
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314021_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 320ml
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314052_Ly champagne Libbey Yarra set/4 - 210ml
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7532 - Ly thủy tinh Libbey Vina (370ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 800227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 54cl [540]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800289 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 61cl [610]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800333 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 46cl [460]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 39cl [390]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824599_Ly Libbey Starla Vang đỏ - 290ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Libbey Starla Vang trắng - 230ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 9138 - Ly thủy tinh Libbey Renaissance Flute (237ml)
140,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái