Chức năng
 • (40)
 • (41)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (98)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (96)
 • (78)
 • (43)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (427)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

54 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 1100 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Flute (281ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 1101 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Cocktail (444ml)
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 1102 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Coupe (414ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 1103 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Martini (355ml)
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 2667 - Ly thuỷ tinh Libbey Symbio Cocktail (303ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
203,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Nick & Nora - 150ml
238,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Martini - 190ml
246,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7518- Ly thủy tinh Libbey Vina Martini - 296ml
140,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851601_Ly thủy tinh Libbey Doyenne Coupe BX/6 30cl - 300ml
205,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item B-21114CS - Toyo Sasaki HS Usurai Tumbler (420ml)
228,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Toyo Sasaki

Item 928549 - Ly cocktail Libbey Hobstar Wine - 300ml
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Coupe - 245ml
193,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502008 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Gin Tonic - 620ml
200,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Wine - 264ml
185,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 753301 - Ly thủy tinh Libbey Levitas DOF - 355ml
233,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey