Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (103)
 • (80)
 • (5)
 • (3)
 • (29)
 • (28)
 • (23)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

50 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
151,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Bespoke Nick & Nora - 150ml
178,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Bespoke Martini - 190ml
183,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7518- Ly thủy tinh Vina Martini - 296ml
104,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851601_Ly thủy tinh Libbey Doyenne Coupe BX/6 30cl - 300ml
154,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml
250,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 928549 - Ly cocktail Hobstar Wine - 300ml
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502008 - Ly cocktail Vintage 1924 Gin Tonic - 620ml
149,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Vintage 1924 Wine - 264ml
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3827 - Ly thủy tinh Catalina Margarita - 355ml
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9253 - Ly thủy tinh Circa Cocktails Coupe - 236ml
258,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9250 - Ly thủy tinh Circa Cocktails Liqueur - 89ml
220,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9252 - Ly thủy tinh Circa Cocktails Nick & Nora - 163ml
233,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8429 - Ly thủy tinh Citation Gourmet / Margarita - 266ml
92,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8428 - Ly thủy tinh Coupette/Margarita - 207ml
96,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 929799 - Ly thủy tinh Hobstar Coupe - 250ml
112,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 753301 - Ly thủy tinh Levitas DOF - 355ml
173,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 753707 - Ly thủy tinh Levitas Flute - 198ml
171,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey