Chức năng
 • (40)
 • (58)
 • (56)
 • (94)
 • (13)
 • (22)
 • (19)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (95)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (27)
 • (37)
 • (19)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (66)
 • (68)
 • (43)
 • (95)
 • (82)
 • (53)
 • (30)
 • (24)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (430)
 • (49)
 • (31)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

56 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
184,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Nick & Nora - 150ml
216,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Martini - 190ml
223,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7518- Ly thủy tinh Libbey Vina Martini - 296ml
127,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851601_Ly thủy tinh Libbey Doyenne Coupe BX/6 30cl - 300ml
187,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Libbey Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml
304,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 928549 - Ly cocktail Libbey Hobstar Wine - 300ml
159,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Coupe - 245ml
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502008 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Gin Tonic - 620ml
181,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Wine - 264ml
168,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey