Chức năng
 • (47)
 • (49)
 • (100)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (78)
 • (69)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (25)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (61)
 • (38)
 • (84)
 • (74)
 • (51)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

15 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 5115 - Fountainware Tulip Sundae - 192ml

Giá bán sản phẩm: 73,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 763 - Hũ đựng nến / Votive - 96ml

Giá bán sản phẩm: 34,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5160 - Hũ đựng nến/ ly tráng miệng - 66ml

Giá bán sản phẩm: 37,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1965 - Ly thủy tinh Round Ones Finedge Votive- 144ml

Giá bán sản phẩm: 38,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3825 - Ly thủy tinh Catalina Dessert - 296ml

Giá bán sản phẩm: 85,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3827 - Ly thủy tinh Catalina Margarita - 355ml

Giá bán sản phẩm: 95,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3824 - Ly thủy tinh Catalina Rocks/ Sherbet - 207ml

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1650 - Ly thủy tinh Chicago Shot - 74ml

Giá bán sản phẩm: 29,700 VNĐ/ cái

Item 5101 - Ly thủy tinh Fountainware Tulip Sundae - 133ml

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5277 - Ly thủy tinh Prism Shot - 59ml

Giá bán sản phẩm: 47,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7699S4 - Ly thủy tinh Selene Mini Trifle Bowl - 362ml

Giá bán sản phẩm: 704,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Libbey

Item 11110722 - Ly thủy tinh Series V65 Shooter - 65ml

Giá bán sản phẩm: 51,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 155 - Ly thủy tinh Spirit glass - 45ml

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3419 - Ly thủy tinh Splash Dessert - 355ml

Giá bán sản phẩm: 82,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5336 - Ly thủy tinh Tara Fountainware - 207ml

Giá bán sản phẩm: 64,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey