Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

18 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 613070 - Ly thủy tinh Libbey Specials Tasting Glass -130ml
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 434347 - Ly thủy tinh Libbey Esperanto Brandy - 292ml
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 433340 - Ly thủy tinh Libbey Esperanto Brandy - 440ml
149,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 433227 - Ly thủy tinh Libbey Esperanto Cocktail - 646ml
154,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9132 - Ly thủy tinh Libbey Master Reserve Renaissance Brandy - 473ml
229,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828061 - Ly thủy tinh Libbey Arome DOF - 350ml
136,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9196/L001A - Ly thủy tinh Libbey Bourbon Taster - 237ml
226,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8405 - Ly thủy tinh Libbey Citation Brandy - 355ml
81,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3702 - Ly thủy tinh Libbey Embassy Brandy - 163ml
38,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3704 - Ly thủy tinh Libbey Embassy Brandy - 274ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3705 - Ly thủy tinh Libbey Embassy Brandy - 340ml
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3708 - Ly thủy tinh Libbey Embassy Brandy - 518ml
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3709 - Ly thủy tinh Libbey Embassy Brandy - 651ml
105,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430776 - Ly thủy tinh Libbey Esperanto Spirit - 146ml
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927139 - Ly thủy tinh Libbey Specials Brandy - 290ml
115,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 613186 - Ly thủy tinh Libbey Specials Brandy - 370ml
124,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 613315 - Ly thủy tinh Libbey Specials Grappa - 89ml
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 929157 - Ly thủy tinh Libbey Specials tasting - 180ml
114,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey