Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

93 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 1100 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Flute (281ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 1101 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Cocktail (444ml)
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 1102 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Coupe (414ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 1103 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Martini (355ml)
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 2667 - Ly thuỷ tinh Libbey Symbio Cocktail (303ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
203,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Nick & Nora - 150ml
238,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Martini - 190ml
246,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7518- Ly thủy tinh Libbey Vina Martini - 296ml
140,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824391_Ly Libbey Starla rocks - 220ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824407_Ly Libbey Starla HB - 270ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824599_Ly Libbey Starla Vang đỏ - 290ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Libbey Starla Vang trắng - 230ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
185,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829549_Ly Libbey Starla rocks - 355ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829617- Ly thủy tinh Libbey Modern America DOF - 344ml
193,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 921182_Ly Libbey Cheers DOF - 355ml
162,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey