Chức năng
 • (38)
 • (37)
 • (83)
 • (107)
 • (11)
 • (13)
 • (21)
 • (9)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (78)
 • (68)
 • (5)
 • (0)
 • (29)
 • (28)
 • (3)
 • (23)
 • (5)
 • (22)
 • (24)
 • (2)
 • (16)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

107 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
151,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Bespoke Nick & Nora - 150ml
178,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Bespoke Martini - 190ml
183,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824391_Ly Starla rocks - 220ml
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824407_Ly Starla HB - 270ml
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824599_Ly Starla Vang đỏ - 290ml
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Starla Vang trắng - 230ml
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml
105,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829549_Ly Starla rocks - 355ml
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829617- Ly thủy tinh Libbey Modern America DOF - 344ml
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 921182_Ly Cheers DOF - 355ml
121,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922103 - Hobstar DOF Tumbler Tender Taupe (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922271 - Hobstar DOF Tumbler Pale Yellow (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922288 - Hobstar DOF Tumbler Ebony Green (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922295 - Hobstar DOF Tumbler Coral Pink (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922301 - Hobstar DOF Tumbler Charm Lavender (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922318 - Ly thuỷ tinh màu Hobstar DOF Tumbler Sky Blue (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey