Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

110 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Bộ ly thủy tinh Toyo Sasaki Wagokoro G102-T287 (285ml)
672,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Item 1062 - Ly thủy tinh Libbey Bujarda Stemless (525ml)
107,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 15249 - Ly thủy tinh Libbey Gibraltar Rocks (Duratuf) -163ml
35,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 403- Ly thủy tinh Libbey Cosmopolitan Beverage - 414ml
128,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824391_Ly Libbey Starla rocks - 220ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829549_Ly Libbey Starla rocks - 355ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829617- Ly thủy tinh Libbey Modern America DOF - 344ml
193,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 921182_Ly Libbey Cheers DOF - 355ml
162,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922271 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Pale Yellow (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922288 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Ebony Green (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922295 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Coral Pink (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922301 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Charm Lavender (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 923100_Ly thủy tinh Libbey ENVY Rocks BX/12 20,7 Cl - 207ml
74,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey