Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (57)
 • (94)
 • (13)
 • (22)
 • (15)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (94)
 • (9)
 • (3)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (67)
 • (41)
 • (96)
 • (79)
 • (56)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (19)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

13 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 802504 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 47cl [470]
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802511 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 59cl [590]
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802528 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 72cl [720]
150,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805208_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 47cl - 470ml
103,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805215_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 59cl - 590ml
111,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805222_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 72cl - 720ml
113,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 217 - Ly rượu vang Libbey Stemless White Wine - 348ml
46,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 213 - Ly rượu vang Libbey Stemless Wine - 444ml
53,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9014 - Ly rượu vang Libbey Renaissance Stemless Wine - 355ml
181,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 221 - Ly rượu vang Libbey Stemless White Wine - 503ml
50,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4076 - Ly thủy tinh Libbey Brilliance Stemless - 375ml
78,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4075 - Ly thủy tinh Libbey Brilliance Stemless - 450ml
82,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 207 - Ly thủy tinh Libbey Stemless Wine 9 Oz - 266ml
45,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey