Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

13 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 802504 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 47cl [470]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802511 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 59cl [590]
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802528 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 72cl [720]
136,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805208_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 47cl - 470ml
145,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805215_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 59cl - 590ml
157,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805222_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 72cl - 720ml
169,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 217 - Ly rượu vang Libbey Stemless White Wine - 348ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 213 - Ly rượu vang Libbey Stemless Wine - 444ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9014 - Ly rượu vang Libbey Renaissance Stemless Wine - 355ml
165,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 221 - Ly rượu vang Libbey Stemless White Wine - 503ml
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4076 - Ly thủy tinh Libbey Brilliance Stemless - 375ml
108,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4075 - Ly thủy tinh Libbey Brilliance Stemless - 450ml
108,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 207 - Ly thủy tinh Libbey Stemless Wine 9 Oz - 266ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey