Chức năng
 • (47)
 • (54)
 • (101)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (80)
 • (71)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (64)
 • (39)
 • (86)
 • (77)
 • (52)
 • (23)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

6 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 7518- Ly thủy tinh Vina Martini - 296ml

Giá bán sản phẩm: 104,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 601404 - Ly cocktail thủy tinh Spksy Martini - 193ml

Giá bán sản phẩm: 147,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9135 - Ly thủy tinh Master Reserve Renaissance Martini - 207ml

Giá bán sản phẩm: 192,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7507 - Ly thủy tinh Midtown Martini - 350ml

Giá bán sản phẩm: 108,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9136 - Ly thủy tinh Reserve Renaissance Martini - 296ml

Giá bán sản phẩm: 236,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7512 - Ly thủy tinh Vina Martini - 237ml

Giá bán sản phẩm: 108,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey