Chức năng
 • (47)
 • (49)
 • (100)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (78)
 • (69)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (25)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (61)
 • (38)
 • (84)
 • (74)
 • (51)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

3 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 75351 - Hũ thủy tinh Gibraltar Shaker - 85ml

Giá bán sản phẩm: 57,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97052 - Hũ thủy tinh Libbey Shaker - 59ml

Giá bán sản phẩm: 61,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5045 - Hũ thủy tinh Shaker, Alumininum Top - 59ml

Giá bán sản phẩm: 64,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey