Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

78 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Carafe thủy tinh Toyo Sasaki Sake Glass WA-168 (370ml)
546,480 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibraltar Beverage - Duratuff - 414ml
52,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851 - Hũ thủy tinh Libbey Stackable container with lid - 450ml
70,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851F - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 443ml
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1101 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Cocktail (444ml)
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 1102 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Coupe (414ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 11962 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli LOCK EAT TERRINA C/TAPPO(411ml)
306,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 12159/01 - Hũ thủy tinh Luigi Bormioli LOCK EAT TERR HP10292 TAP (650ml)
348,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: Luigi Bormioli

Item 15714 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml
69,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280586 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 40cl [400]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314014_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 410ml
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 403- Ly thủy tinh Libbey Cosmopolitan Beverage - 414ml
128,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7532 - Ly thủy tinh Libbey Vina (370ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 802504 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 47cl [470]
159,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805208_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 47cl - 470ml
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml
107,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey