Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (103)
 • (80)
 • (5)
 • (3)
 • (29)
 • (28)
 • (23)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

43 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 701 - Bình nước thủy tinh Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml
61,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 789 - Bình thủy tinh Decanter - 636ml
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97085 - Bình thủy tinh Drinking Jar - 488ml
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11713-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 500ml
1,342,000 VNĐ 832,040 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11713-17_Hũ thủy tinh Classic - Gold - 500ml
1,342,000 VNĐ 832,040 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 501F - Hũ thủy tinh Misty Blue Vibe Jar With Lid - 500ml
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1000 - Hũ thủy tinh ống Storage Jar - 500ml
46,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852 - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 650ml
51,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852F - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 650ml
55,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501 - Hũ thủy tinh Vibe Jar - 500ml
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 55cl [550]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-053_Uibi Mixing Glass Large - 600ml
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-058_Komugi Mixing Glass - 560ml
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 800227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 54cl [540]
135,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800289 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 61cl [610]
136,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802511 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 59cl [590]
121,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805215_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 59cl - 590ml
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Drinking Jar ( Item 97085)
13,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey