Chức năng
 • (40)
 • (35)
 • (48)
 • (88)
 • (13)
 • (22)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (97)
 • (80)
 • (5)
 • (4)
 • (29)
 • (27)
 • (23)
 • (21)
 • (28)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (20)
 • (57)
 • (55)
 • (38)
 • (83)
 • (65)
 • (43)
 • (20)
 • (22)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

43 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 701 - Bình nước thủy tinh Libbey Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml
75,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 789 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 636ml
93,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97085 - Bình thủy tinh Libbey Drinking Jar - 488ml
80,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11713-18_Hũ thủy tinh Bodum Classic - Copper - 500ml
1,342,000 VNĐ 832,040 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item GINOSERV - Gino Server notNeutral - 600ml
1,375,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item 11713-17_Hũ thủy tinh Bodum Classic - Gold - 500ml
1,342,000 VNĐ 832,040 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 852F - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 650ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501F - Hũ thủy tinh Libbey Libbey Misty Blue Vibe Jar With Lid - 500ml
69,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852 - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 650ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501 - Hũ thủy tinh Libbey Vibe Jar - 500ml
59,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1000 - Hũ thủy tinh ống Libbey Storage Jar - 500ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 55cl [550]
456,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-053_Uibi Mixing Glass Large Uber Bar Tools - 600ml
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 800227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 54cl [540]
464,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800289 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 61cl [610]
476,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802511 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 59cl [590]
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805215_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 59cl - 590ml
111,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Libbey Drinking Jar ( Item 97085)
20,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey