Chức năng
 • (40)
 • (40)
 • (48)
 • (93)
 • (13)
 • (22)
 • (18)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (12)
 • (3)
 • (29)
 • (29)
 • (35)
 • (16)
 • (27)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (64)
 • (63)
 • (41)
 • (98)
 • (78)
 • (46)
 • (26)
 • (24)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (430)
 • (18)
 • (34)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

26 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 1702100 - Bình nước thủy tinh Libbey Kool-Jar Pitcher - 1000ml
122,540 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927634 - Bình thủy tinh Libbey Ensemble Decanter - 1000ml
137,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827170 - Bình thủy tinh Libbey Radiant Decanter - 1 Lít
3,999,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70216 - Bình đựng bia thủy tinh dạng chai Libbey Amber có nắp - 946ml
191,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503F - Hũ thủy tinh Libbey Misty Blue Vibe Jar With Lid - 1000ml
79,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502F - Hũ thủy tinh Libbey Misty Blue Vibe Jar With Lid - 750ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 879 - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 950ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503 - Hũ thủy tinh Libbey Vibe Jar - 1L
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502 - Hũ thủy tinh Libbey Vibe Jar - 750ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1001 - Hũ thủy tinh ống Libbey Storage Jar - 750ml
59,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1002 - Hũ thủy tinh ống Libbey Storage Jar - 1L
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 61cl [610]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-036_Stem/Footed Mixing Glass Uber Bar Tools - 900ml
99,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 802528 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 72cl [720]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805222_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 72cl - 720ml
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey