Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (103)
 • (80)
 • (5)
 • (3)
 • (29)
 • (28)
 • (23)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

9 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 92165 - Bình nước thủy tinh Beehive Beverage Dispenser - 10L
1,735,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92164 - Bình nước thủy tinh Farmhouse Beverage Dispens - 7 Lít
1,398,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92154 - Bình nước thủy tinh Rooster Dispenser - 7200ml
992,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992397 - Bình nước thủy tinh Tiki Dispenser - 7600ml
2,436,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55230 - Bình thủy tinh 1.25 Gallon Bell Jar - 5680ml
693,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520003 - Bình thủy tinh Barrel - 10 Lít
782,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520004 - Bình thủy tinh Barrel - 20 Lít
1,687,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92163 - Chân đế bình nước Libbey Metal Stand for Dispensers
492,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1722511 - Ly thủy tinh Grande Brandy, 11.4 - 7.5 Lít
664,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey