Chức năng
 • (40)
 • (40)
 • (48)
 • (93)
 • (13)
 • (22)
 • (18)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (12)
 • (3)
 • (29)
 • (29)
 • (35)
 • (16)
 • (27)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (64)
 • (63)
 • (41)
 • (98)
 • (78)
 • (46)
 • (26)
 • (24)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (430)
 • (18)
 • (34)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

63 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 719 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70355 - Bình thủy tinh Libbey Heritage Bottle - 222ml
53,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Bộ ly thủy tinh Toyo Sasaki Wagokoro G102-T288 (240ml)
633,960 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Item 824391_Ly Libbey Starla rocks - 220ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Libbey Starla Vang trắng - 230ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
168,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9138 - Ly thủy tinh Libbey Renaissance Flute (237ml)
140,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 923100_Ly thủy tinh Libbey ENVY Rocks BX/12 20,7 Cl - 207ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920307 - Ly bia thủy tinh Libbey Munique - 260ml
74,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440102 - Ly bia thủy tinh Libbey Specials AnDer - 250ml
116,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Prism Flute - 237ml
177,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Rivere Flute - 259ml
237,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Coupe - 245ml
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Wine - 264ml
168,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey