Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

58 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 719 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml
38,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70355 - Bình thủy tinh Libbey Heritage Bottle - 222ml
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-052/2_Uibi Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh Uber Bar Tools - 240ml ( Hộp 2 cái )
55,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-051/2_Urai Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh Uber Bar Tools - 240ml ( Hộp 2 cái )
55,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 824391_Ly Libbey Starla rocks - 220ml
121,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Libbey Starla Vang trắng - 230ml
121,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 923100_Ly thủy tinh Libbey ENVY Rocks BX/12 20,7 Cl - 207ml
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920307 - Ly bia thủy tinh Libbey Munique - 260ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440102 - Ly bia thủy tinh Libbey Specials AnDer - 250ml
105,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Prism Flute - 237ml
191,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Rivere Flute - 259ml
215,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Coupe - 245ml
159,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Wine - 264ml
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7500 - Ly Libbey champagne Vina Flute - 237ml
94,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15456 - Ly thủy tinh Libbey Winchester DuraTuff Hi-Ball - 259ml
58,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 925944 - Ly thủy tinh Libbey Bliss BX/6 OF 24cl - 240ml
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9196/L001A - Ly thủy tinh Libbey Bourbon Taster - 237ml
226,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey