Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

16 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 888 - Bình hoa thủy tinh Libbey Floral Cylinder - 23cm
125,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1797334 - Bình hoa thủy tinh Libbey Bala 10 Vase
180,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey - Hết hàng

Item 1798157 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder, 15
1,031,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2555 - Bình hoa thủy tinh Libbey Wide Cylinder Vase ĐK 16cm
247,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2557 - Bình hoa thủy tinh Libbey Tall Cylinder ĐK 16cm
286,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2577 - Bình hoa thủy tinh Libbey Pedestal Vase cao 21cm
293,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2578 - Bình hoa thủy tinh Libbey Interval Vase cao 23cm
309,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2715 - Bình hoa thủy tinh Libbey Hailey Vase, 5.75
139,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55850 - Bình hoa thủy tinh Libbey Flare Vase
979,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 884 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder Vase, 6
89,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 887 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder Vase, 7-1/2
115,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 924343 - Bình hoa thủy tinh Libbey Tobago bx/6 Vase 18 cm
159,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 941227 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Libbey Medium Square Votive
117,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 941241 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Libbey Small square votive
99,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520153 - Bình hoa tròn Libbey ĐK 25cm
777,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9860965 - Bình hoa thủy tinh Libbey Poppy Vase
815,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey