Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (57)
 • (94)
 • (13)
 • (22)
 • (15)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (94)
 • (9)
 • (3)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (67)
 • (41)
 • (96)
 • (79)
 • (56)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (19)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

20 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 888 - Bình hoa thủy tinh Libbey Floral Cylinder - 23cm
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1797334 - Bình hoa thủy tinh Libbey Bala 10 Vase
163,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey - Hết hàng

Item 1798157 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder, 15
937,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2555 - Bình hoa thủy tinh Libbey Wide Cylinder Vase ĐK 16cm
224,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2557 - Bình hoa thủy tinh Libbey Tall Cylinder ĐK 16cm
259,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2576 - Bình hoa thủy tinh Libbey 6 Lantern
226,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2577 - Bình hoa thủy tinh Libbey Pedestal Vase cao 21cm
266,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2578 - Bình hoa thủy tinh Libbey Interval Vase cao 23cm
280,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2580 - Bình hoa thủy tinh Libbey Interval Vase ĐK 16.5cm
266,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2582 - Bình hoa thủy tinh Libbey Bottle Vase cao 24cm
280,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2715 - Bình hoa thủy tinh Libbey Hailey Vase, 5.75
126,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55850 - Bình hoa thủy tinh Libbey Flare Vase
889,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 884 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder Vase, 6
80,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 887 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder Vase, 7-1/2
104,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 889 - Bình hoa thủy tinh Libbey Cylinder Vase 10.5
132,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 924343 - Bình hoa thủy tinh Libbey Tobago bx/6 Vase 18 cm
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 941227 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Libbey Medium Square Votive
106,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 941241 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Libbey Small square votive
89,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey