Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

21 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 92154 - Bình nước thủy tinh Libbey Rooster Dispenser - 7200ml
1,081,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992397 - Bình nước thủy tinh Libbey Tiki Dispenser - 7600ml
2,709,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92165 - Bình nước thủy tinh Libbey Beehive Beverage Dispenser - 10L
1,889,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái - Hàng không stock

Thương hiệu: Libbey

Item 5940 - Bình nước thủy tinh Libbey Camelot Footed Pitcher - 2000ml
292,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92164 - Bình nước thủy tinh Libbey Farmhouse Beverage Dispenser - 7 Lít
1,521,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1702100 - Bình nước thủy tinh Libbey Kool-Jar Pitcher - 1000ml
122,540 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1783127 - Bình nước thủy tinh Libbey Mario Pitcher - 1.7 Lít
463,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 943146 - Bình nước thủy tinh Libbey Set Tulip Bowl Spoon - 4L
3,526,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 701 - Bình nước thủy tinh Libbey Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml
83,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 718 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 133ml
39,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 719 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 735 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 200ml
78,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 782 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 296ml
78,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927634 - Bình thủy tinh Libbey Ensemble Decanter - 1000ml
151,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70355 - Bình thủy tinh Libbey Heritage Bottle - 222ml
59,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Carafe thủy tinh Toyo Sasaki Sake Glass B-40601 (240ml)
614,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 795 -Bình thủy tinh Libbey Decanter - 1183ml
159,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92163 - Chân đế bình nước Libbey Metal Stand for Dispensers
651,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái - Hàng không stock

Thương hiệu: Libbey