Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

25 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 92154 - Bình nước thủy tinh Libbey Rooster Dispenser - 7200ml
1,092,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992397 - Bình nước thủy tinh Libbey Tiki Dispenser - 7600ml
2,680,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9552647 - Bình nước thủy tinh Libbey Baja Pitcher W/Ice Lip - 1650ml
385,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92165 - Bình nước thủy tinh Libbey Beehive Beverage Dispenser - 10L
1,909,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5940 - Bình nước thủy tinh Libbey Camelot Footed Pitcher - 2000ml
240,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92164 - Bình nước thủy tinh Libbey Farmhouse Beverage Dispenser - 7 Lít
1,538,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1702100 - Bình nước thủy tinh Libbey Kool-Jar Pitcher - 1000ml
157,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1783127 - Bình nước thủy tinh Libbey Mario Pitcher - 1.7 Lít
381,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 943146 - Bình nước thủy tinh Libbey Set Tulip Bowl Spoon - 4L
2,913,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992175 - Bình nước thủy tinh Libbey Time to Party Dispenser - 4 Lít
634,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 701 - Bình nước thủy tinh Libbey Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml
68,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 718 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 133ml
31,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 719 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml
38,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 735 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 200ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 782 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 296ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 789 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 636ml
84,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927634 - Bình thủy tinh Libbey Ensemble Decanter - 1000ml
124,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70355 - Bình thủy tinh Libbey Heritage Bottle - 222ml
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey